Zespół wykonuje oceny, ekspertyzy i opinie w zakresie:
  • Kwalifikacji uszkodzeń związanych z zgłoszoną szkodą wraz z wymaganą dokumentacją oraz opracowań kosztorysowych kosztów naprawy stanowiących podstawę do wypłaty odszkodowania. Weryfikacji kosztorysów naprawy.
  • Ustalania wartości rynkowej do celów ubezpieczenia AC, udzielenia kredytu, przetargu, ewidencji księgowej w firmach. Ustaleń wartości rynkowej badanego pojazdu zarówno na dzień wyceny jak i na dzień zaistniałej szkody komunikacyjnej. Ustalanie wartości rynkowej maszyn i urządzeń.
  • Opinie i ekspertyzy techniczne w zakresie samochodowym i maszynowym, w tym ustalanie przyczyn awarii technicznych, jakości wykonanych napraw, wad wypadkowych i technicznych ujawnionych po zakupie pojazdu, maszyny.
  • Badania identyfikacyjne pojazdów i ocena autentyczności numerów identyfikacyjnych pojazdów wraz z interpretacją.
  • Opinii w zakresie naruszenia zasad ruchu drogowego bądź przyczynienia się do kolizji - wypadku. Opinii w zakresie możliwości powstania wypadku, kolizji i uszkodzeń pojazdu na podstawie zgłoszonych i udokumentowanych okoliczności.