Zespół Rzeczoznawców:
  • Jest członkiem wspierającym Stowarzyszenia Rzeczoznawców Motoryzacyjnych i Maszynowych oraz Biegłych POLEKSMOT w Katowicach.
  • Zespół współpracuje z S.S.H. POLSKA, MOTOEXPERT D, AUDATEX, EUROTAX i INFO EKSPERT.
  • Zespół uczestniczy w konferencjach Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie w zakresie rekonstrukcji wypadków drogowych.
  • Zespół posiada licencje programów komputerowych do ustalania wartości rynkowych pojazdów, kosztów naprawy uszkodzonych pojazdów, rekonstrukcji wypadków drogowych i związane z tym licencjonowane materiały uzupełniające na nośnikach elektronicznych.
  • Zespół wykonuje opinie dla potrzeb Towarzystw Ubezpieczeniowych, Urzędów Celnych, Urzędów Skarbowych i Komorniczych, Banków i Towarzystw Leasingowych.
  • Zespół wykonuje opinie dla potrzeb Sądów, Prokuratur i Policji.